A+ A A-

Radiohighland

Europe

imagePresident Poroshenko said he was broadly satisfied that the ceasefire in eastern Ukraine was holding

Ukraine's president says he will grant more autonomy to separatists in the east to keep the country together.

Petro Poroshenko said the current ceasefire had changed the situation "drastically", despite reports...

Read more...
Mr. Conway, a former Black Panther, says while in the military, it dawned on him that the same army that was aiming its guns at the black community was doing the same thing in Vietnam
Read more...

wetertertert

Africa

Russia

Krisinformation

  • Jordbruksverket har bestämt sig för att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa för fåglar i Sverige. Det betyder bland annat att fåglar ska hållas inomhus. Beslutet är en förebyggande åtgärd och beror på att fågelinfluensa har hittats i Tyskland och Holland.
  • Under förmiddagen 15 november ägde en jordbävning på omkring 7.0 på Richterskalan rum i havet utanför ögruppen Moluckerna i Indonesien och en tsunamivarning utfärdades. De tsunamivågor som på förmiddagen nådde land har orsakat strömavbrott och skador på byggnader, men inga personskador har rapporterats.
  • SMHI utfärdade på måndagen en klass 2-varning för stora snömängder i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

BBC News

Sign In or Create Account