A+ A A-

Radiohighland

Europe

imagePresident Poroshenko said he was broadly satisfied that the ceasefire in eastern Ukraine was holding

Ukraine's president says he will grant more autonomy to separatists in the east to keep the country together.

Petro Poroshenko said the current ceasefire had changed the situation "drastically", despite reports...

Read more...
Mr. Conway, a former Black Panther, says while in the military, it dawned on him that the same army that was aiming its guns at the black community was doing the same thing in Vietnam
Read more...

wetertertert

Africa

Russia

Krisinformation

  • Uppdaterad 20/10: Den person som på söndagen ankom till Arlanda flygplats och sedan har utretts och vårdats vid Karolinska Universitetssjukhuset är inte smittad av ebola visar provsvar.
  • Uppdaterad 20/10: Även Nigeria är nu fritt från ebola, meddelar WHO. Utbrottet av ebola i Senegal är nu över meddelade Världshälsoorganisationen WHO på fredagen. En patient sjuk i ebola konstaterades i Senegal den 28 augusti och landet har sedan dess arbetat med vård och att hindra smittspridning.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför på uppdrag av regeringen hjälpinsatser i några av de länder som har drabbats hårt av ebola.

BBC News

Sign In or Create Account